Pàgina inicial Bots descarregar Download Telegram Group and DataBase AJUDA


Grup per a Telegram v1.080 Nota d'actualització


Group for Telegram és una eina de cerca de grups de Telegram que admet diversos idiomes a tot el món. Gràcies pel teu suport. Ara s'ha publicat una versió actualitzada v1.080. El contingut actualitzat és el següent.1) Millora les funcions de cerca de grups, canals, adhesius i robots de Telegram. La paraula clau de cerca s'ha augmentat d'un màxim d'1 a 3 paraules clau combinades, facilitant als usuaris trobar el grup o canal de Telegram desitjat.Tanmateix, la funció de cerca es limita a l'idioma actual. Si no trobeu un grup de Telegram després de cercar, podeu canviar a un altre idioma per cercar.2) Els adhesius, els robots i els articles admeten la funció de classificació.Les versions anteriors no admetien l'ordenació d'adhesius, robots o articles de Telegram, i la funció d'ordenació actual també es pot aplicar a aquests elements.3) Nou mètode d'ordenació: els usuaris poden ordenar per m'agrada.Els usuaris ara poden ordenar grups, adhesius, robots o articles de Telegram en funció del nombre de m'agrada.4) Millora la interfície d'usuari de la pàgina quan no es troben resultats.El contingut de la pàgina de resultats que no s'ha trobat és compatible amb diferents idiomes i també mostrarà les paraules clau actuals del grup de Telegram que heu cercat.


Deixa un comentari

No s'ha trobat cap comentari.
Converteix-te en les primeres persones a comentar aquests grups o canals