Nhà Bots Tải xuống Download Telegram Group and DataBase Giúp đỡ


Nhóm cho Telegram v1.082 Ghi chú cập nhật


Group for Telegram là công cụ tìm kiếm nhóm Telegram hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên toàn cầu, bao gồm nhóm Telegram, kênh, nhãn dán, bot và tìm kiếm bài viết. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Hiện đã có phiên bản cập nhật v1.082, nội dung cập nhật như sau.

1) Người dùng hiện có thể thêm nhãn dán Telegram có mô tả vào ứng dụng của chúng tôi. Mô tả nhãn dán Telegram có thể giúp những người dùng khác tìm thấy nhãn dán phù hợp và cho phép nhiều người hơn sử dụng nhãn dán của bạn.

2) Đã sửa lỗi không thể tiếp tục đăng ký nhóm Telegram mà không có ảnh.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Hãy khuyến khích bạn bè của bạn sử dụng Telegram cùng nhau.


Để lại một bình luận

Không có bình luận nào được tìm thấy.
Trở thành những người đầu tiên nhận xét nhóm hoặc kênh này