Nhà Bots Tải xuống Download Telegram Group and DataBase Giúp đỡ


Đã khắc phục sự cố trong đó một số người dùng không thể truy cập liên kết nhóm Telegram.


Trong những ngày gần đây, ngày càng có nhiều người dùng báo cáo sự cố khi truy cập các liên kết nhóm. Sau khi tiến hành nghiên cứu, nhóm của chúng tôi đã phát hiện ra rằng vấn đề này phát sinh từ việc sử dụng ngày càng nhiều địa chỉ Internet IPv6 giữa những người dùng. Người ta thấy rằng hệ thống trước đó không hỗ trợ một số phương pháp đơn giản hóa nhất định cho IPv6, gây ra sự gián đoạn cho người dùng khi cố gắng lấy liên kết nhóm Telegram.Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này ở cấp API. Tuy nhiên, nếu bất kỳ người dùng nào tiếp tục gặp khó khăn trong việc lấy liên kết nhóm Telegram, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Thông tin liên hệ: [email protected]


Để lại một bình luận

Không có bình luận nào được tìm thấy.
Trở thành những người đầu tiên nhận xét nhóm hoặc kênh này