Home Bots Download Download Telegram Group and DataBase Help


Opraven problém, kdy někteří uživatelé nemohli získat přístup k odkazům skupiny Telegram.


V posledních dnech stále větší počet uživatelů hlásí problémy s přístupem ke skupinovým odkazům. Po provedení průzkumu náš tým zjistil, že tento problém vyplývá z rostoucího používání internetových adres IPv6 mezi uživateli. Bylo zjištěno, že předchozí systém nepodporoval určité metody zjednodušení pro IPv6, což způsobilo přerušení pro uživatele při pokusu o získání skupinových spojení telegramů.Tento problém jsme řešili na úrovni API. Pokud však někteří uživatelé budou mít i nadále potíže se získáváním odkazů skupiny Telegram, kontaktujte nás.Kontaktní informace: [email protected]


Leave a Comment

No Comment found.
Become the first people to comment this groups or channels